Barn og unge

Vil tilbyr fleksible og individuelt tilrettelagte løsninger for heldøgns omsorg og avlastning for barn og unge. Alle våre tjenester skreddersys med utgangspunkt i oppdragsgivers bestilling og den enkelte brukers individuelle behov. Vi har bred faglig kompetanse og erfaring med ulike typer diagnoser og håndtering av utfordrende atferd.

Oversikt

Avlastning

Vi tilbyr fleksible avlastningsløsninger der aktiviteter inngår som en naturlig del. Tjenesten organiseres etter bestilling og behov, og vi vektlegger aktiviteter i avlastningstilbudet. Tilbud kan skreddersys for helger og ukedager.

Vi tilbyr både helgeavlastning, avlastning i ukedager og ferieavlastning. For ferier tilbyr vi avlastning flere hyggelige steder i Norge og utenlands.

Alternativ opplæring

Vi kan tilby alternativ opplæring der vanlig skolegang av ulike årsaker ikke fungerer. Tilbudet utformes i tett samarbeid med hjemskole, og vi vektlegger bruk av aktiviteter for å skape mestring og sosial læring.

Tilsynsordning etter skoletid

Vi kan organisere tilrettelagt tilsyn etter skoletid og i ferier, der også transport kan inngå som del av løsningen.

Dagtilbud – individuelt eller for grupper

Dagtilbud tilpasses tjenestemottakers ønsker og behov, i samsvar med oppdragsgivers rammer. Målet er å tilby meningsfylte aktiviteter tilpasset den enkeltes interesser og muligheter.

Aktiviteter kan være stell av dyr, hundekjøring, friluftsliv, snekring, vedproduksjon, enkel matlaging, enkelt vedlikeholdsarbeid i tillegg til mer tradisjonelle dagsenteraktiviteter. Tilbudet kan tilrettelegges både for enkeltpersoner og grupper.

Heldøgns omsorgstilbud

Heldøgns omsorgstilbud skreddersys for den enkelte tjenestemottaker. Vi tilbyr fleksible løsninger for heldøgns omsorg der vi vektlegger brukermedvirkning og tett samarbeid med oppdragsgiver.

Veiledning

Vi tilbyr familieveiledning/PMTO og ART-kurs.