Våre enheter

Omsorgspartner Vestfold disponerer seks eiendommer, fordelt på sju i Vestfold og en i Aust-Agder. Boligene våre er i all hovedsak tilpassede eneboliger, og vi kan tilby både bofellesskap og egne leiligheter. To av enhetene våre er større eiendommer der flere boliger inngår i enheten. Eiendommene våre ligger i skjermede omgivelser eller i utkanten av mer tettbygd område.

Vivestad

Vivestad er en større enhet med flere boliger knyttet til tunet. Her ligger Omsorgspartner Vestfolds hovedadministrasjon, og det er også her mye av avlastningstilbudet vårt organiseres. I tillegg har eiendommen flere boenheter og lokaler for alternativ opplæring. Vivestad er også vårt aktivitetssenter. Her har vi blant annet grillhytte, hundegård, kaniner, ender og høns. Snekkerverksted og mekanisk verksted er under oppbygging.

Holmen gård

Holmen gård er en flott eiendom i Gjerstad kommune i Aust-Agder. Tunet består av en rekke vakre fredede bygg, i tillegg til et moderne hybelbygg, bolighus og store lokaler for aktivitet og samvær.

Administrasjon

Hovedadministrasjonen for Omsorgspartner Vestfold ligger på Vivestad, samlokalisert med en av våre driftsenheter. Administrasjonen holder til i et eget bygg tilrettelagt med gode kontorer og møterom. Her avholder vi både interne og eksterne møter, ledelse og administrasjon holder til i dette bygget, og samtidig er vi tett på den daglige driften – akkurat slik vi vil ha det!

Risør Gjestgiveri

Koselig bolig med mange plasser og muligheter. Nærhet til sjøen.

Sukke

Sukke er et koselig småbruk som ligger skjermet til og har mange muligheter for turer og andre utendørsaktiviteter. Eiendommen består av to enheter samlokalisert i en enebolig og en stor låve benyttet til kontor og aktiviteter.

Re

Re er en enebolig med to separate boenheter. Eneboligen ligger skjermet til og med fine turmuligheter. Grillsted og badevann i nærområdet i tillegg til at boligen har utendørs badebasseng på terrassen.

Undrumsdal

Dette er en enebolig med tre enheter beliggende i utkanten av et boligfelt. To av enhetene er separate leiligheter med egne innganger. Den tredje enheten er en større enhet over to etasjer.

Steinsholt

Dette er en enebolig per i dag bestående av kun en enhet. Boligen ligger skjermet til og med fine tur- og utendørsmuligheter.