FAGANSVARLIG, MILJØTERAPEUTER OG MILJØARBEIDERE

Vi søker selvstendige og strukturerte personer med erfaring fra arbeid innen målretta miljøarbeid. Du er glad i å jobbe med mennesker med ulike utfordringer, faglig engasjert, ser muligheter og bidra til å øke livskvaliteten till våre brukere. Dersom du mener at du kan bidra positivt til å bygge videre på en god kultur og være med på å gjøre laget vårt enda bedre, ja da kan nettopp dette være jobben for deg.

Les mer

Hvem ser vi etter

Våre medarbeidere er enten faste ansatte eller oppdragstakere (selvstendig næringsdrivende i enkeltmannsforetak). Vi ønsker oss kollegaer med riktig kompetanse, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og raushet i møte med omgivelsene. Vi kan tilby arbeid som er faglig utfordrende i et godt tilrettelagt miljø. Faggruppene vernepleiere, sykepleiere, psykiatrisk sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, helsearbeidere, pedagoger og ergoterapeuter, gjerne med tilleggskompetanse utover sin grunnutdanning, er den formalkompetansen som vi trenger i våre boliger.

Utover den faglige kompetanse, legger vi stor vekt på dine personlige egenskaper som evne til å gi omsorg, samarbeide og være en positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet. Vi har også høye forventninger til våre medarbeideres evne til morals og etisk refleksjon.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. Ønsker du å jobbe hos oss kan du sende oss din CV på epost til post@opvestfold.no. Du vil motta en bekreftelse på at søknad og CV er mottatt. Ønsker du at din CV legges inn i vår CV-base må du skrive at du samtykker til dette. Vi vil da ta kontakt med deg når vi har behov for flere kollegaer.

Arbeidshverdagen hos oss

Gjennom arbeidsdagen hos oss vil du være tett på våre brukere, og bli en del av arbeidet med å skape gode hverdager for dem. Arbeidsoppgavene og ansvaret til våre medarbeidere består i å ivareta den enkelte bruker og yte bistand i tråd med brukers behov. I tillegg innebærer arbeidsdagene også oppgaver som aktivisering, rapportering, kartlegginger, deltakelse i møter, veiledning med mer – alt etter hvilken funksjon man innehar hos oss.

For å imøtekomme brukerens individuelle behov har vi valgt å organisere våre tjenester slik at våre medarbeidere i all hovedsak arbeider døgnvakter i medleverturnus. Denne organiseringen gir færre personellskifter i løpet av en periode, og større fleksibilitet i gjennomføring av ulike aktiviteter. For medarbeiderne betyr dette at man fremfor å jobbe litt hver dag, heller har intensive døgnvakter over noen dager med påfølgende fridager. Dette gir medarbeiderne fleksibilitet i hverdagen. gode hverdager for våre brukere.

Hva tilbyr vi?

Vi i Omsorgspartner Vestfold er opptatt av å tiltrekke oss, beholde og utvikle kompetente medarbeidere som kan bidra til å skape gode hverdager for våre brukere.

Derfor tilbyr vi blant annet:

  • Mulighet til å utgjøre en forskjell i livene til våre brukere.
  • Spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver.
  • Opplæringspakke med faste kurs og introduksjoner.
  • Mulighet for å støtte og tilrettelegging for videreutdanning.
  • Jevnlige sosiale arrangementer, både felles og boligvis.
  • Valgfrihet med tanke på ansettelse eller selvstendig næringsdrivende leverandør.
  • Konkurransedyktig lønn etter avtale.