AUGUST 2017: VI SØKER FAGANSVARLIG OG MILJØTERAPEUTER

Omsorgspartner Vestfold AS (OPV) er et selskap somble etablert i 2006 og har ulike boenheter i Vestfold og i Aust-Agder. Selskapet driver med helsetjenester innen habilitering/rehabilitering overfor ulike brukergrupper.
Selskapet er en aktør som tilbyr fylker, kommuner eller private institusjoner en omsorgstjeneste der den enkelte bruker og dens pårørende er med på å påvirke og tilrettelegge for et individuelt bo- og aktivitetstilbud.
Våre boliger består av boleder og fagansvarlig som leder og veileder miljøarbeiderne ute i boligene. Omsorgspartner Vestfolds kjernevirksomhet er drift av døgnbemannede avlastning- og omsorgsboliger.
Omsorgspartner Vestfold setter livskvalitet i fokus og visjonen vår er: «Gode hverdager».
Vi søker etter deg som motiveres av en utfordrende stilling i et selskap i vekst. Vi har brukere med forskjellige diagnoser, men er særlig spesialisert på arbeid med utviklingshemmede, autismespekterlidelser, atferdsproblematikk og psykiske lidelser, også i kombinasjon med rus.

FAGANSVARLIG

Vi søker selvstendige og strukturerte personer med erfaring fra fagutvikling og veiledning i omsorgsbolig. Vi ser etter deg som søker nye utfordringer og ønsker å bidra til utvikling og vekst i våre boliger. Vi leter etter deg som søker varierte arbeidsoppgaver og som liker ansvar. Du må kunne jobbe selvstendig og i team, og du må kunne motivere og veilede dine medarbeidere.

KRAV TIL STILLINGEN

 • Norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier.
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra veiledning.
 • Annen videreutdanning vil være en fordel.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner.
 • Generell IKT-kompetanse.
 • Førerkort klasse B.

VI KAN TILBY DEG

 • Faglig utfordrende stilling.
 • Flott arbeidsplass med kunnskapsrike og hyggelige kollegaer.
 • Inngå i virksomhetens fagteam.
 • Mulighet for personlig utvikling innenfor fagområdet helse og omsorg.
 • Gode påvirkningsmuligheter i en virksomhet i utvikling og vekst.
 • Arbeidstid fordelt på arbeid i miljøet i medlever urnus og noe arbeid på dagtid.
 • Konkurransedyktige betingelser.

MILJØTERAPEUT

ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVAR

 • Målrettet miljøarbeid med planlegging og oppfølging av daglige aktiviteter, rutiner og tiltak. Håndtere uforutsette situasjoner på en faglig og etisk forsvarlig måte.
 • Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra boleder. Jobbe direkte i miljøet og være en god rollemodell for øvrige ansatte.
 • Samarbeide med fagansvarlig, primærkontakter og andre i nettverket til brukere. Delta i møter og annet samarbeid med pårørende og eksterne samarbeidsparter etter forespørsel fra boleder.
 • Bidra til at brukermedvirkning blir ivaretatt overfor boligens beboere.
 • Bidra i felles fagteam i virksomheten og delta i faglig utviklingsarbeid.
 • Journalføre i henhold til dokumentasjonsplikten. Håndtere og administrere medikamenter i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering.

KRAV TIL STILLINGEN

 • 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning.
 • Relevant arbeidserfaring som miljøterapeut.
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner.
 • Generell IKT-kompetanse.
 • Førerkort klasse B.
 • Originale vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.
 • Det er krav om politiattest før oppstart.

VI KAN TILBY DEG

 • Faglig utfordrende stilling.
 • Flott arbeidsplass med kunnskapsrike og hyggelige kollegaer.
 • Inngå i virksomhetens fagteam.
 • Mulighet for personlig utvikling innenfor fagområdet helse og omsorg.
 • Gode påvirkningsmuligheter i en virksomhet i utvikling og vekst.
 • Medleverturnus..
 • Konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon om stillingene ta kontakt med daglig leder Eli Gåsemyr på telefon 971 74 097, eli.gaasemyr@opvestfold.no eller boleder Kjell Trygve Grunnsvoll på telefon 415 69 959, ktg@opvestfold.no. Skriftlig søknad sendes til post@opvestfold.no

SØKNADSFRIST: 15. AUGUST 2017