Omsorgspartner Vestfold

Omsorgspartner Vestfold tilbyr individuelt tilrettelagte heldøgns omsorgstjenester for mennesker med ulike typer bistandsbehov. Våre tjenester er organiser som heldøgns omsorg i bolig og avlastningsopphold. I Omsorgspartner Vestfold har vi bred kompetanse på å tilrettelegge omsorgstilbud for mennesker med ulik grad av utviklingshemming, autisme, psykiske lidelser med eventuelle tilleggsdiagnoser, og utfordrende atferd.

Vi ønsker å skape gode hverdager for våre tjenestemottakere. Dette er en ambisiøs og krevende visjon som vi søker å nå gjennom individuelt tilbud til den enkelte. Slik bidrar vi til at alle våre tjenestemottakere får gode hverdager og et godt liv. Verdigrunnlaget vårt bygger på raushet, fleksibilitet og profesjonalitet og skal lede oss i vårt arbeid sammen med bruker, samarbeidspartnere og hverandre.

Boliger

i skjermede omgivelser

Fleksibel


Hvert menneske er unikt og trenger individuelt tilpassede løsninger. Vi snur oss alltid fort rundt og kan tilpasse et faglig godt tilbud både ved endringer og ved nye behov.

Raus


Vi møter mennesker med varme og engasjement, og tør og by på oss selv. I møte med andre er vi åpne og inkluderende i alt vi sier og gjør.

 

Profesjonell


Vi er trygge på vårt faglige ståsted og jobber med kvalitet i alle ledd for å forbedre oss. Vi holder inngåtte avtaler og søker en tett og god dialog med alle involverte. Slik sikrer vi god omsorg for enkeltmennesket.