Omsorgspartner Vestfold skifter navn

Omsorgspartner Vestfold leverer per i dag tjenester til kommuner både i og utenfor Vestfold. Selv om vi har hovedsetet vårt i Vestfold og trives svært godt med det, har vi lenge ønsket et navn som gjenspeiler hvem vi er heller enn hvor vi er. I forbindelse med en endring i eierstrukturen benytter vi derfor også anledningen til å bytte navn. Vårt nye navn er Varde Omsorg. Varder har gjennom uminnelige tider blitt brukt til å vise trygg vei for farende folk, både langs kysten og i fjellene her i landet. Symbolikken i dette passer godt sammen med vår visjon om å skape gode hverdager for våre brukere – eller gode livsreiser om du vil.

Organisasjonen er ellers uendret; det er det samme menneskene i de samme funksjonene og de samme boligene. Vi ser fram til videre samarbeid under vårt nye navn Varde Omsorg.

Boliger

i skjermede omgivelser

Fleksibel


Hvert menneske er unikt og trenger individuelt tilpassede løsninger. Vi snur oss alltid fort rundt og kan tilpasse et faglig godt tilbud både ved endringer og ved nye behov.

Raus


Vi møter mennesker med varme og engasjement, og tør og by på oss selv. I møte med andre er vi åpne og inkluderende i alt vi sier og gjør.

 

Profesjonell


Vi er trygge på vårt faglige ståsted og jobber med kvalitet i alle ledd for å forbedre oss. Vi holder inngåtte avtaler og søker en tett og god dialog med alle involverte. Slik sikrer vi god omsorg for enkeltmennesket.