Barn og ungdom

 
 

Vårt tilbud

Vi tilbyr fleksible og individuelt tilrettelagte løsninger for heldøgns omsorg og avlastning for barn og unge.

Alle våre tjenester skreddersys med utgangspunkt i oppdragsgivers bestilling og den enkelte brukers individuelle behov.

Vi har bred faglig kompetanse og erfaring med ulike typer diagnoser og håndtering av utfordrende atferd.

 

Avlastning

Vi tilbyr fleksible avlastningsløsninger der aktiviteter inngår som en naturlig del. Tjenesten organiseres etter bestilling og behov, og vi vektlegger aktiviteter i avlastningstilbudet. Tilbud kan skreddersys for helger og ukedager.

Vi tilbyr både helgeavlastning, avlastning i ukedager og ferieavlastning.

For ferier tilbyr vi avlastning flere hyggelige steder i Norge og utenlands.

Heldøgns omsorgstilbud

Heldøgns omsorgstilbud skreddersys for den enkelte tjenestemottaker.

Vi tilbyr fleksible løsninger for heldøgns omsorg der vi vektlegger brukermedvirkning og tett samarbeid med oppdragsgiver.

 

Veiledning

Vi tilbyr familieveiledning og ART-kurs.