Våre boliger

Skjermede omgivelser i Vestfold

Boligene våre ligger i skjermede, naturskjønne omgivelser i Vestfold. Det gir et godt utgangspunkt for naturopplevelser, aktive hverdager og muligheter for daglig kontakt med dyr.

Omsorgspartner Vestfold disponerer mange eiendommer i Vestfold og Aust-Agder. Boligene våre er i all hovedsak tilpassede eneboliger, og vi kan tilby både bofellesskap og egne leiligheter.

Flere av enhetene våre er større eiendommer der flere boliger inngår i enheten. Eiendommene våre ligger i skjermede omgivelser eller i utkanten av mer tettbygd område.

Vivestad

Vivestad

Vivestad er en større enhet med flere boliger knyttet til tunet. Her ligger Omsorgspartner Vestfolds hovedadministrasjon, og det er også her mye av avlastningstilbudet vårt organiseres. I tillegg har eiendommen flere boenheter og lokaler for alternativ opplæring.

Vivestad er også vårt aktivitetssenter. Her har vi blant annet grillhytte, hundegård, kaniner, ender og høns. Snekkerverksted og mekanisk verksted er under oppbygging.


Holmen gård

Holmen gård

Holmen gård er en flott eiendom i Gjerstad kommune i Aust-Agder.

Tunet består av en rekke vakre fredede bygg, i tillegg til et moderne hybelbygg, bolighus og store lokaler for aktivitet og samvær.


Risør Gjestgiveri

Risør Gjestgiveri

Koselig bolig med mange plasser og muligheter.

Nærhet til sjøen.


Kollen

Kollen

Dette er en enebolig med to enheter, beliggende i skjermede omgivelser.


Steinsholt

Steinsholt

Dette er en enebolig per i dag bestående av kun en enhet.

Boligen ligger skjermet til og med fine tur- og utendørsmuligheter.


Administrasjon

Administrasjon

Hovedadministrasjonen for Omsorgspartner Vestfold ligger på Vivestad, samlokalisert med en av våre driftsenheter. Administrasjonen holder til i et eget bygg tilrettelagt med gode kontorer og møterom.

Her avholder vi både interne og eksterne møter, ledelse og administrasjon holder til i dette bygget, og samtidig er vi tett på den daglige driften – akkurat slik vi vil ha det!