Voksne

 
 

Vårt tilbud

Vi tilbyr fleksible og individuelt tilrettelagte løsninger for heldøgns omsorg og avlastning for voksne og unge voksne.

Alle våre tjenester skreddersys med utgangspunkt i oppdragsgivers bestilling og den enkelte brukers individuelle behov.

Vi har bred faglig kompetanse og erfaring med ulike typer diagnoser og håndtering av utfordrende atferd.

 

Avlastning

Vi tilbyr fleksible avlastningsløsninger der aktiviteter inngår som en naturlig del. Tjenesten organiseres etter bestilling og behov, og vi vektlegger aktiviteter i avlastningstilbudet. Tilbud kan skreddersys for helger og ukedager.

Vi tilbyr både helgeavlastning, avlastning i ukedager og ferieavlastning.

Dagtilbud – individuelt eller for grupper

Dagtilbud tilpasses tjenestemottakers ønsker og behov, i samsvar med oppdragsgivers rammer. Målet er å tilby meningsfylte aktiviteter tilpasset den enkeltes interesser og muligheter.

Aktiviteter kan være stell av dyr, hundekjøring, friluftsliv, snekring, vedproduksjon, enkel matlaging, enkelt vedlikeholdsarbeid i tillegg til mer tradisjonelle dagsenteraktiviteter.

Tilbudet kan tilrettelegges både for enkeltpersoner og grupper.

 

Veiledning

Vi tilbyr familieveiledning og ART-kurs.